Branchecijfers exploitatie algemene bouw en projectontwikkeling

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor algemene bouw en projectontwikkeling. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector algemene bouw en projectontwikkeling worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. Voor de laatst beschikbare cijfers: download hier het Excel rapport voor >300 sectoren (EUR 9,95).

Gemiddeld bedrijfsresultaat algemene bouw en projectontwikkeling: 6,62%

Als eerste valt op dat in de sector algemene bouw en projectontwikkeling een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 6,62 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 6,62 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 93,38% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 66,83%. U kunt de sector algemene bouw en projectontwikkeling vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie algemene bouw en projectontwikkeling.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector algemene bouw en projectontwikkeling. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Algemene bouw en projectontwikkeling

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Algemene bouw en projectontwikkeling
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
66,83 %
Bruto marge
33,17 %
Personeelskosten
17,73 %
Afschrijvingen
1,45 %
Overig ingekochte diensten
1,02 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
0,45 %
Huisvestingskosten
1,14 %
Energiekosten
0,22 %
Kosten Communicatie
0,30 %
Overige Kosten
2,28 %
Verkoopkosten
0,57 %
Vervoerskosten
1,39 %
Bedrijfsresultaat
6,62 %