Branchecijfers exploitatie juridische diensten en administratie

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor juridische diensten en administratie. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector juridische diensten en administratie worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. Voor de laatst beschikbare cijfers: download hier het Excel rapport voor >300 sectoren (EUR 9,95).

Gemiddeld bedrijfsresultaat juridische diensten en administratie: 19,87%

Als eerste valt op dat in de sector juridische diensten en administratie een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 19,87 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 19,87 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 80,13% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Personeel" met een aandeel van 45,9%. U kunt de sector juridische diensten en administratie vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie juridische diensten en administratie.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector juridische diensten en administratie. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Juridische diensten en administratie

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Juridische diensten en administratie
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
6,59 %
Bruto marge
93,41 %
Personeelskosten
45,90 %
Afschrijvingen
3,09 %
Overig ingekochte diensten
2,68 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
0,84 %
Huisvestingskosten
5,62 %
Energiekosten
0,55 %
Kosten Communicatie
1,31 %
Overige Kosten
9,64 %
Verkoopkosten
1,70 %
Vervoerskosten
2,20 %
Bedrijfsresultaat
19,87 %