Branchecijfers exploitatie laad-, los- en overslagbedrijven

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor laad-, los- en overslagbedrijven. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector laad-, los- en overslagbedrijven worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. Voor de laatst beschikbare cijfers: download hier het Excel rapport voor >300 sectoren (EUR 9,95). Deze bedrijfstak behoort tot de sector Opslag, dienstverlening voor vervoer.Ook voor deze sector treft u de algemene exploitatie gegevens aan op deze website.

Gemiddeld bedrijfsresultaat laad-, los- en overslagbedrijven: 13,31%

Als eerste valt op dat in de sector laad-, los- en overslagbedrijven een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 13,31 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 13,31 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 86,69% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Personeel" met een aandeel van 30,75%. U kunt de sector laad-, los- en overslagbedrijven vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie laad-, los- en overslagbedrijven.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector laad-, los- en overslagbedrijven. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Laad-, los- en overslagbedrijven

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Laad-, los- en overslagbedrijven
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
21,93 %
Bruto marge
78,07 %
Personeelskosten
30,75 %
Afschrijvingen
7,72 %
Overig ingekochte diensten
1,55 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
6,45 %
Huisvestingskosten
9,39 %
Energiekosten
2,12 %
Kosten Communicatie
0,29 %
Overige Kosten
3,23 %
Verkoopkosten
0,49 %
Vervoerskosten
2,78 %
Bedrijfsresultaat
13,31 %