Branchecijfers exploitatie vervoer over water

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor vervoer over water. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector vervoer over water worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. Voor de laatst beschikbare cijfers: download hier het Excel rapport voor >300 sectoren (EUR 9,95).

Gemiddeld bedrijfsresultaat vervoer over water: 5,96%

Als eerste valt op dat in de sector vervoer over water een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 5,96 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 5,96 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 94,04% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Vervoer" met een aandeel van 26,49%. U kunt de sector vervoer over water vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie vervoer over water.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector vervoer over water. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Vervoer over water

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Vervoer over water
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
19,84 %
Bruto marge
80,16 %
Personeelskosten
17,36 %
Afschrijvingen
12,10 %
Overig ingekochte diensten
7,86 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
1,06 %
Huisvestingskosten
0,65 %
Energiekosten
0,13 %
Kosten Communicatie
0,40 %
Overige Kosten
6,15 %
Verkoopkosten
1,99 %
Vervoerskosten
26,49 %
Bedrijfsresultaat
5,96 %