Branchecijfers exploitatie vleesverwerkende industrie

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor vleesverwerkende industrie. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector vleesverwerkende industrie worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. Voor de laatst beschikbare cijfers: download hier het Excel rapport voor >300 sectoren (EUR 9,95). Deze bedrijfstak behoort tot de sector Slachterijen en vleeswarenindustrie.Ook voor deze sector treft u de algemene exploitatie gegevens aan op deze website.

Gemiddeld bedrijfsresultaat vleesverwerkende industrie: 3,3%

Als eerste valt op dat in de sector vleesverwerkende industrie een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 3,3 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 3,3 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 96,7% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 65,98%. U kunt de sector vleesverwerkende industrie vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie vleesverwerkende industrie.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector vleesverwerkende industrie. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Vleesverwerkende industrie

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Vleesverwerkende industrie
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
65,98 %
Bruto marge
34,02 %
Personeelskosten
15,58 %
Afschrijvingen
2,55 %
Overig ingekochte diensten
2,11 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
1,89 %
Huisvestingskosten
1,98 %
Energiekosten
1,58 %
Kosten Communicatie
0,13 %
Overige Kosten
2,42 %
Verkoopkosten
1,94 %
Vervoerskosten
0,53 %
Bedrijfsresultaat
3,30 %