Branchecijfers Auto- en aanhangwagenindustrie

Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van auto- en aanhangwagenindustrie.

Tip

Beste boekhoudpakket? Vergelijk boekhoudpakketten op functie en prijs. Probeer ze gratis.

Sector informatie auto- en aanhangwagenindustrie

Branchecijfers exploitatie auto- en aanhangwagenindustrie

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor auto- en aanhangwagenindustrie. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector auto- en aanhangwagenindustrie worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. voor de laatst beschikbare cijfers inclusief 7 jaar trend: download hier het Excel rapport voor >300 sectoren (EUR 9,95 excl. btw).

Gemiddeld bedrijfsresultaat auto- en aanhangwagenindustrie: 5,38%

Als eerste valt op dat in de sector auto- en aanhangwagenindustrie een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 5,38 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 5,38 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 94,62% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 63,65%. U kunt de sector auto- en aanhangwagenindustrie vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie auto- en aanhangwagenindustrie.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector auto- en aanhangwagenindustrie. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Auto- en aanhangwagenindustrie

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Auto- en aanhangwagenindustrie
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
63,65 %
Bruto marge
36,35 %
Personeelskosten
16,38 %
Afschrijvingen
4,49 %
Overig ingekochte diensten
2,46 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
1,11 %
Huisvestingskosten
1,40 %
Energiekosten
0,70 %
Kosten Communicatie
0,17 %
Overige Kosten
2,23 %
Verkoopkosten
1,72 %
Vervoerskosten
0,32 %
Bedrijfsresultaat
5,38 %
Advertentie: