Branchecijfers Cacao- en chocoladewerkindustrie

Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van cacao- en chocoladewerkindustrie.

Sector informatie cacao- en chocoladewerkindustrie

Branchecijfers exploitatie cacao- en chocoladewerkindustrie

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor cacao- en chocoladewerkindustrie. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector cacao- en chocoladewerkindustrie worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. voor de laatst beschikbare cijfers inclusief 7 jaar trend: download hier het Excel rapport voor >300 sectoren (EUR 9,95 excl. btw). Deze bedrijfstak behoort tot de sector Overige voedingsmiddelenindustrie.Ook voor deze sector treft u de algemene exploitatie gegevens aan op deze website.

Gemiddeld bedrijfsresultaat cacao- en chocoladewerkindustrie: 6,62%

Als eerste valt op dat in de sector cacao- en chocoladewerkindustrie een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 6,62 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 6,62 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 93,38% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 72,21%. U kunt de sector cacao- en chocoladewerkindustrie vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie cacao- en chocoladewerkindustrie.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector cacao- en chocoladewerkindustrie. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Cacao- en chocoladewerkindustrie

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Cacao- en chocoladewerkindustrie
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
72,21 %
Bruto marge
27,79 %
Personeelskosten
10,46 %
Afschrijvingen
1,77 %
Overig ingekochte diensten
1,37 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
0,86 %
Huisvestingskosten
0,84 %
Energiekosten
1,01 %
Kosten Communicatie
0,14 %
Overige Kosten
1,92 %
Verkoopkosten
2,52 %
Vervoerskosten
0,29 %
Bedrijfsresultaat
6,62 %
Advertentie: