Branchecijfers Café's

Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van Café's.

Sector informatie Café's

Branchecijfers exploitatie Café's

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor Café's. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector Café's worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. voor de laatst beschikbare cijfers inclusief 7 jaar trend: download hier het Excel rapport voor >300 sectoren (EUR 9,95 excl. btw). Deze bedrijfstak behoort tot de sector Restaurants en Café's.Ook voor deze sector treft u de algemene exploitatie gegevens aan op deze website.

Gemiddeld bedrijfsresultaat Café's: 13,1%

Als eerste valt op dat in de sector Café's een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 13,1 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 13,1 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 86,9% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 32,22%. U kunt de sector Café's vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Tools door Firmfocus

Sector cijfers exploitatie Café's.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector Café's. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Café's

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Café's
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
32,22 %
Bruto marge
67,78 %
Personeelskosten
24,01 %
Afschrijvingen
4,27 %
Overig ingekochte diensten
2,26 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
2,09 %
Huisvestingskosten
10,26 %
Energiekosten
3,18 %
Kosten Communicatie
0,72 %
Overige Kosten
4,51 %
Verkoopkosten
2,74 %
Vervoerskosten
0,65 %
Bedrijfsresultaat
13,10 %
Advertentie: