Branchecijfers Film- en tv-productie; geluidsopname

Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van film- en tv-productie; geluidsopname.

Branchecijfers exploitatie film- en tv-productie; geluidsopname

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor film- en tv-productie; geluidsopname. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector film- en tv-productie; geluidsopname worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. voor de laatst beschikbare cijfers inclusief 7 jaar trend: download hier het Excel rapport voor >300 sectoren (EUR 9,95 excl. btw).

Gemiddeld bedrijfsresultaat film- en tv-productie; geluidsopname: 15,55%

Als eerste valt op dat in de sector film- en tv-productie; geluidsopname een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 15,55 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 15,55 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 84,45% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 34,72%. U kunt de sector film- en tv-productie; geluidsopname vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie film- en tv-productie; geluidsopname.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector film- en tv-productie; geluidsopname. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Film- en tv-productie; geluidsopname

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Film- en tv-productie; geluidsopname
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
34,72 %
Bruto marge
65,28 %
Personeelskosten
24,46 %
Afschrijvingen
5,61 %
Overig ingekochte diensten
2,08 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
1,13 %
Huisvestingskosten
3,84 %
Energiekosten
0,72 %
Kosten Communicatie
0,81 %
Overige Kosten
7,19 %
Verkoopkosten
2,26 %
Vervoerskosten
1,63 %
Bedrijfsresultaat
15,55 %


Download laatste data Bedrijfstakcijfers in Excel database