Branchecijfers Goederenwegvervoer (geen verhuis-)

Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van goederenwegvervoer (geen verhuis-).

Sector informatie goederenwegvervoer (geen verhuis-)

Branchecijfers exploitatie goederenwegvervoer (geen verhuis-)

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor goederenwegvervoer (geen verhuis-). U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector goederenwegvervoer (geen verhuis-) worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. voor de laatst beschikbare cijfers inclusief 7 jaar trend: download hier het Excel rapport voor >300 sectoren (EUR 9,95 excl. btw). Deze bedrijfstak behoort tot de sector Vervoer over land.Ook voor deze sector treft u de algemene exploitatie gegevens aan op deze website.

Gemiddeld bedrijfsresultaat goederenwegvervoer (geen verhuis-): 4,12%

Als eerste valt op dat in de sector goederenwegvervoer (geen verhuis-) een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 4,12 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 4,12 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 95,88% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 30,69%. U kunt de sector goederenwegvervoer (geen verhuis-) vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie goederenwegvervoer (geen verhuis-).

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector goederenwegvervoer (geen verhuis-). In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Goederenwegvervoer (geen verhuis-)

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Goederenwegvervoer (geen verhuis-)
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
30,69 %
Bruto marge
69,31 %
Personeelskosten
29,66 %
Afschrijvingen
6,02 %
Overig ingekochte diensten
2,95 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
0,63 %
Huisvestingskosten
2,09 %
Energiekosten
0,44 %
Kosten Communicatie
0,48 %
Overige Kosten
2,82 %
Verkoopkosten
0,54 %
Vervoerskosten
19,57 %
Bedrijfsresultaat
4,12 %
Advertentie: