Branchecijfers Groothandel in bouwmaterialen

Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van groothandel in bouwmaterialen.

Sector informatie groothandel in bouwmaterialen

Branchecijfers exploitatie groothandel in bouwmaterialen

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor groothandel in bouwmaterialen. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector groothandel in bouwmaterialen worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. Gebruik de uitgebreide Excel bedrijfstakdatabase voor de laatste cijfers inclusief trend. Deze bedrijfstak behoort tot de sector Overige gespecialiseerde groothandel. Ook voor deze sector treft u de algemene exploitatie gegevens aan op deze website.

Laatst beschikbare cijfers groothandel in bouwmaterialen

De hier gepubliceerde cijfers zijn van 2010, voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase.
Gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens.
Naast groothandel in bouwmaterialen bevat deze Excel applicatie vrijwel alle andere bedrijfstakken. Tijdelijk 9,95

Gemiddeld bedrijfsresultaat groothandel in bouwmaterialen: 3,43%

Als eerste valt op dat in de sector groothandel in bouwmaterialen een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 3,43 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 3,43 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 96,57% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 73,96%. U kunt de sector groothandel in bouwmaterialen vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie groothandel in bouwmaterialen.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector groothandel in bouwmaterialen. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Groothandel in bouwmaterialen

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Groothandel in bouwmaterialen
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
73,96 %
Bruto marge
26,04 %
Personeelskosten
11,62 %
Afschrijvingen
1,55 %
Overig ingekochte diensten
1,90 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
0,42 %
Huisvestingskosten
1,86 %
Energiekosten
0,44 %
Kosten Communicatie
0,30 %
Overige Kosten
2,05 %
Verkoopkosten
1,17 %
Vervoerskosten
1,29 %
Bedrijfsresultaat
3,43 %
Advertentie:

Download Excel bedrijfstakdatabase met de laatste cijfers

Voor de laatste ontwikkelingen in de branche groothandel in bouwmaterialen en alle andere branches kunt u de Excel bedrijfstakdatabase gebruiken.
Tijdelijk 9,95