Branchecijfers Groothandel in landbouwproducten

Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van groothandel in landbouwproducten.

Sector informatie groothandel in landbouwproducten

Branchecijfers exploitatie groothandel in landbouwproducten

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor groothandel in landbouwproducten. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector groothandel in landbouwproducten worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. voor de laatst beschikbare cijfers inclusief 7 jaar trend: download hier het Excel rapport voor >300 sectoren (EUR 9,95 excl. btw). Deze bedrijfstak behoort tot de sector Groothandel en handelsbemiddeling.Ook voor deze sector treft u de algemene exploitatie gegevens aan op deze website.

Gemiddeld bedrijfsresultaat groothandel in landbouwproducten: 4,3%

Als eerste valt op dat in de sector groothandel in landbouwproducten een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 4,3 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 4,3 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 95,7% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 86,5%. U kunt de sector groothandel in landbouwproducten vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie groothandel in landbouwproducten.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector groothandel in landbouwproducten. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Groothandel in landbouwproducten

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Groothandel in landbouwproducten
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
86,50 %
Bruto marge
13,50 %
Personeelskosten
4,05 %
Afschrijvingen
0,63 %
Overig ingekochte diensten
1,33 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
0,16 %
Huisvestingskosten
0,61 %
Energiekosten
0,22 %
Kosten Communicatie
0,12 %
Overige Kosten
0,90 %
Verkoopkosten
0,57 %
Vervoerskosten
0,62 %
Bedrijfsresultaat
4,30 %
Advertentie: