Branchecijfers Groothandel in non-food

Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van groothandel in non-food.

Sector informatie groothandel in non-food

Branchecijfers exploitatie groothandel in non-food

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor groothandel in non-food. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector groothandel in non-food worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. Gebruik de uitgebreide Excel bedrijfstakdatabase voor de laatste cijfers inclusief trend. Deze bedrijfstak behoort tot de sector Groothandel en handelsbemiddeling. Ook voor deze sector treft u de algemene exploitatie gegevens aan op deze website.

Laatst beschikbare cijfers groothandel in non-food

De hier gepubliceerde cijfers zijn van 2010, voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase.
Gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens.
Naast groothandel in non-food bevat deze Excel applicatie vrijwel alle andere bedrijfstakken. Tijdelijk 9,95

Gemiddeld bedrijfsresultaat groothandel in non-food: 4,53%

Als eerste valt op dat in de sector groothandel in non-food een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 4,53 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 4,53 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 95,47% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 74,46%. U kunt de sector groothandel in non-food vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie groothandel in non-food.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector groothandel in non-food. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Groothandel in non-food

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Groothandel in non-food
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
74,46 %
Bruto marge
25,54 %
Personeelskosten
7,31 %
Afschrijvingen
0,91 %
Overig ingekochte diensten
1,98 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
0,21 %
Huisvestingskosten
1,08 %
Energiekosten
0,15 %
Kosten Communicatie
0,25 %
Overige Kosten
4,77 %
Verkoopkosten
3,72 %
Vervoerskosten
0,63 %
Bedrijfsresultaat
4,53 %
Advertentie:

Download Excel bedrijfstakdatabase met de laatste cijfers

Voor de laatste ontwikkelingen in de branche groothandel in non-food en alle andere branches kunt u de Excel bedrijfstakdatabase gebruiken.
Tijdelijk 9,95