Branchecijfers Groothandel in olie en steenkool

Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van groothandel in olie en steenkool.

Sector informatie groothandel in olie en steenkool

Branchecijfers exploitatie groothandel in olie en steenkool

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor groothandel in olie en steenkool. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector groothandel in olie en steenkool worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. Gebruik de uitgebreide Excel bedrijfstakdatabase voor de laatste cijfers. Deze is beschikbaar voor 17,50 incl. btw in de online winkel.
Deze bedrijfstak behoort tot de sector Overige gespecialiseerde groothandel. Ook voor deze sector treft u de algemene exploitatie gegevens aan op deze website.

Gemiddeld bedrijfsresultaat groothandel in olie en steenkool: ,94%

Als eerste valt op dat in de sector groothandel in olie en steenkool een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van ,94 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld ,94 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 99,06% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 91,83%. U kunt de sector groothandel in olie en steenkool vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Advertentie:

Sector cijfers exploitatie groothandel in olie en steenkool.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector groothandel in olie en steenkool. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Vergelijking van gemiddelde cijfers groothandel in olie en steenkool in boekhoudpakket

Met budgetten in uw boekhoudpakket kunt u uw exploitatie steeds goed vergelijken met het branchegemiddelde voor groothandel in olie en steenkool .Via deze link kunt u dit 30 dagen gratis en zonder verplichting proberen: klik hier om online boekhouden te proberen. Het pakket vervalt zonder actie van uw kant automatisch na 30 dagen.

Tabel sector cijfers Groothandel in olie en steenkool

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Groothandel in olie en steenkool
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
91,83 %
Bruto marge
8,17 %
Personeelskosten
0,83 %
Afschrijvingen
0,28 %
Overig ingekochte diensten
0,35 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
0,14 %
Huisvestingskosten
0,29 %
Energiekosten
0,02 %
Kosten Communicatie
0,04 %
Overige Kosten
4,98 %
Verkoopkosten
0,18 %
Vervoerskosten
0,14 %
Bedrijfsresultaat
0,94 %
Laatste cijfers met trends
alle bedrijfstakken

Gemiddelde winst & kosten alle sectoren
Nu 17,50 incl. BTW
interactief | laatste cijfers | 7 jaars trendDOWNLOAD | MEER INFORMATIE