Branchecijfers Huishoudelijke apparatenindustrie

Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van huishoudelijke apparatenindustrie.

Firmfocus Tool

bedrijfstak Excel Applicatie Ondernemingsplan
Gebruik deze applicatie om uw ondernemingsplan sneller en beter te schrijven. Nu: 19,95

Sector informatie huishoudelijke apparatenindustrie

Branchecijfers exploitatie huishoudelijke apparatenindustrie

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor huishoudelijke apparatenindustrie. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector huishoudelijke apparatenindustrie worden verzameld door het CBS.

De cijfers zijn van 2010, maar voor de laatste cijfers en de trend kunt u de Excel applicatie gebruiken (voor 14,95 verkrijgbaar in online shop). Deze bedrijfstak behoort tot de sector Elektrische apparatenindustrie. Ook voor deze sector treft u de algemene exploitatie gegevens aan op deze website.

Gemiddeld bedrijfsresultaat huishoudelijke apparatenindustrie: -2,93%

Als eerste valt op dat in de sector huishoudelijke apparatenindustrie een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van -2,93 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld -2,93 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 102,93% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 38,12%. U kunt de sector huishoudelijke apparatenindustrie vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

bedrijfstak database kosten en winst

Sector cijfers exploitatie huishoudelijke apparatenindustrie.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector huishoudelijke apparatenindustrie. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Huishoudelijke apparatenindustrie

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Huishoudelijke apparatenindustrie
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
38,12 %
Bruto marge
61,88 %
Personeelskosten
31,79 %
Afschrijvingen
10,96 %
Overig ingekochte diensten
1,70 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
3,40 %
Huisvestingskosten
1,23 %
Energiekosten
1,23 %
Kosten Communicatie
0,31 %
Overige Kosten
11,57 %
Verkoopkosten
2,01 %
Vervoerskosten
0,62 %
Bedrijfsresultaat
-2,93 %
Advertentie: