Branchecijfers Natuursteenbewerkende industrie

Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van natuursteenbewerkende industrie.

Sector informatie natuursteenbewerkende industrie

Branchecijfers exploitatie natuursteenbewerkende industrie

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor natuursteenbewerkende industrie. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector natuursteenbewerkende industrie worden verzameld door het CBS.

De cijfers zijn van 2010, maar voor de laatste cijfers en de trend kunt u de Excel applicatie gebruiken (voor 14,95 verkrijgbaar in online shop). Deze bedrijfstak behoort tot de sector Bouwmaterialenindustrie. Ook voor deze sector treft u de algemene exploitatie gegevens aan op deze website.

Gemiddeld bedrijfsresultaat natuursteenbewerkende industrie: 7,36%

Als eerste valt op dat in de sector natuursteenbewerkende industrie een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 7,36 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 7,36 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 92,64% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 34,88%. U kunt de sector natuursteenbewerkende industrie vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

bedrijfstak database kosten en winst

Sector cijfers exploitatie natuursteenbewerkende industrie.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector natuursteenbewerkende industrie. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Natuursteenbewerkende industrie

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Natuursteenbewerkende industrie
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
34,88 %
Bruto marge
65,12 %
Personeelskosten
34,50 %
Afschrijvingen
4,65 %
Overig ingekochte diensten
2,33 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
1,94 %
Huisvestingskosten
3,88 %
Energiekosten
1,55 %
Kosten Communicatie
0,39 %
Overige Kosten
4,26 %
Verkoopkosten
2,33 %
Vervoerskosten
1,94 %
Bedrijfsresultaat
7,36 %
Advertentie: