Branchecijfers Niet-gespecialiseerde groothandel

Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van niet-gespecialiseerde groothandel.

Sector informatie niet-gespecialiseerde groothandel

Branchecijfers exploitatie niet-gespecialiseerde groothandel

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor niet-gespecialiseerde groothandel. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector niet-gespecialiseerde groothandel worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. Gebruik de uitgebreide Excel bedrijfstakdatabase voor de laatste cijfers inclusief trend. Deze bedrijfstak behoort tot de sector Groothandel en handelsbemiddeling. Ook voor deze sector treft u de algemene exploitatie gegevens aan op deze website.

Laatste cijfers niet-gespecialiseerde groothandel
Excel | Winst en Kosten | Alle bedrijfstakken
EUR 9,95 inclusief btw

Bekijk in online winkel

Klik hier
Ondernemingsplan maken met Excel Applicatie
Meer Gemak | Goede Structuur | Professioneel Plan
EUR 9,95 inclusief btw

Bekijk in online winkel

Klik hier
Boekhoudpakket kiezen niet-gespecialiseerde groothandel
Gebruik vergelijker | Kosten en Modules | Gratis Proefpakket

Maak gebruik van de vergelijker

Kiezen

Gemiddeld bedrijfsresultaat niet-gespecialiseerde groothandel: 5,11%

Als eerste valt op dat in de sector niet-gespecialiseerde groothandel een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 5,11 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 5,11 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 94,89% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 73,17%. U kunt de sector niet-gespecialiseerde groothandel vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie niet-gespecialiseerde groothandel.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector niet-gespecialiseerde groothandel. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Niet-gespecialiseerde groothandel

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Niet-gespecialiseerde groothandel
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
73,17 %
Bruto marge
26,83 %
Personeelskosten
10,52 %
Afschrijvingen
1,43 %
Overig ingekochte diensten
1,24 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
0,23 %
Huisvestingskosten
2,28 %
Energiekosten
0,46 %
Kosten Communicatie
0,29 %
Overige Kosten
3,00 %
Verkoopkosten
1,53 %
Vervoerskosten
0,75 %
Bedrijfsresultaat
5,11 %

Laatst beschikbare cijfers niet-gespecialiseerde groothandel

Maak gebruik van de Excel applicatie met winst, kostenstructuur en ontwikkeling van het aantal bedrijven.
Gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens.
Naast niet-gespecialiseerde groothandel bevat deze Excel applicatie vrijwel alle andere bedrijfstakken. Nu voor 9,95