Branchecijfers Overige chemische productenindustrie

Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van overige chemische productenindustrie.

Sector informatie overige chemische productenindustrie

Branchecijfers exploitatie overige chemische productenindustrie

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor overige chemische productenindustrie. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector overige chemische productenindustrie worden verzameld door het CBS.

De cijfers zijn van 2010, maar voor de laatste cijfers en de trend kunt u de Excel applicatie gebruiken (voor 14,95 verkrijgbaar in online shop). Deze bedrijfstak behoort tot de sector Chemische industrie. Ook voor deze sector treft u de algemene exploitatie gegevens aan op deze website.

Gemiddeld bedrijfsresultaat overige chemische productenindustrie: 6,96%

Als eerste valt op dat in de sector overige chemische productenindustrie een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 6,96 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 6,96 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 93,04% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 65,77%. U kunt de sector overige chemische productenindustrie vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

bedrijfstak database kosten en winst

Sector cijfers exploitatie overige chemische productenindustrie.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector overige chemische productenindustrie. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Overige chemische productenindustrie

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Overige chemische productenindustrie
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
65,77 %
Bruto marge
34,23 %
Personeelskosten
12,90 %
Afschrijvingen
2,91 %
Overig ingekochte diensten
2,38 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
1,77 %
Huisvestingskosten
0,73 %
Energiekosten
2,20 %
Kosten Communicatie
0,18 %
Overige Kosten
2,99 %
Verkoopkosten
0,96 %
Vervoerskosten
0,25 %
Bedrijfsresultaat
6,96 %
Advertentie: