Branchecijfers Overige machine-industrie algemeen

Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van overige machine-industrie algemeen.

Tip

Beste boekhoudpakket? Vergelijk boekhoudpakketten op functie en prijs. Probeer ze gratis.

Sector informatie overige machine-industrie algemeen

Branchecijfers exploitatie overige machine-industrie algemeen

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor overige machine-industrie algemeen. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector overige machine-industrie algemeen worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. voor de laatst beschikbare cijfers inclusief 7 jaar trend: download hier het Excel rapport voor >300 sectoren (EUR 9,95 excl. btw). Deze bedrijfstak behoort tot de sector Machine-industrie.Ook voor deze sector treft u de algemene exploitatie gegevens aan op deze website.

Gemiddeld bedrijfsresultaat overige machine-industrie algemeen: 4,63%

Als eerste valt op dat in de sector overige machine-industrie algemeen een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 4,63 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 4,63 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 95,37% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 50,61%. U kunt de sector overige machine-industrie algemeen vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie overige machine-industrie algemeen.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector overige machine-industrie algemeen. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Overige machine-industrie algemeen

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Overige machine-industrie algemeen
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
50,61 %
Bruto marge
49,39 %
Personeelskosten
28,04 %
Afschrijvingen
2,34 %
Overig ingekochte diensten
1,69 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
1,36 %
Huisvestingskosten
4,07 %
Energiekosten
0,84 %
Kosten Communicatie
0,42 %
Overige Kosten
3,42 %
Verkoopkosten
1,64 %
Vervoerskosten
0,94 %
Bedrijfsresultaat
4,63 %
Advertentie: