Branchecijfers Rechtskundige dienstverlening

Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van rechtskundige dienstverlening.

Sector informatie rechtskundige dienstverlening

Branchecijfers exploitatie rechtskundige dienstverlening

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor rechtskundige dienstverlening. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector rechtskundige dienstverlening worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. voor de laatst beschikbare cijfers inclusief 7 jaar trend: download hier het Excel rapport voor >300 sectoren (EUR 9,95 excl. btw). Deze bedrijfstak behoort tot de sector Juridische diensten en administratie.Ook voor deze sector treft u de algemene exploitatie gegevens aan op deze website.

Gemiddeld bedrijfsresultaat rechtskundige dienstverlening: 20,78%

Als eerste valt op dat in de sector rechtskundige dienstverlening een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 20,78 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 20,78 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 79,22% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Personeel" met een aandeel van 40,75%. U kunt de sector rechtskundige dienstverlening vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie rechtskundige dienstverlening.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector rechtskundige dienstverlening. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Rechtskundige dienstverlening

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Rechtskundige dienstverlening
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
7,21 %
Bruto marge
92,79 %
Personeelskosten
40,75 %
Afschrijvingen
2,49 %
Overig ingekochte diensten
2,86 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
0,91 %
Huisvestingskosten
6,62 %
Energiekosten
0,55 %
Kosten Communicatie
1,48 %
Overige Kosten
13,16 %
Verkoopkosten
1,97 %
Vervoerskosten
1,23 %
Bedrijfsresultaat
20,78 %
Advertentie: