Branchecijfers Reparatie van consumentenartikelen

Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van reparatie van consumentenartikelen.

Sector informatie reparatie van consumentenartikelen

Branchecijfers exploitatie reparatie van consumentenartikelen

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor reparatie van consumentenartikelen. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector reparatie van consumentenartikelen worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. voor de laatst beschikbare cijfers inclusief 7 jaar trend: download hier het Excel rapport voor >300 sectoren (EUR 9,95 excl. btw).

Gemiddeld bedrijfsresultaat reparatie van consumentenartikelen: 11,8%

Als eerste valt op dat in de sector reparatie van consumentenartikelen een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 11,8 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 11,8 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 88,2% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 46,97%. U kunt de sector reparatie van consumentenartikelen vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie reparatie van consumentenartikelen.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector reparatie van consumentenartikelen. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Reparatie van consumentenartikelen

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Reparatie van consumentenartikelen
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
46,97 %
Bruto marge
53,03 %
Personeelskosten
20,40 %
Afschrijvingen
2,43 %
Overig ingekochte diensten
1,54 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
0,77 %
Huisvestingskosten
4,52 %
Energiekosten
1,21 %
Kosten Communicatie
1,21 %
Overige Kosten
4,63 %
Verkoopkosten
2,09 %
Vervoerskosten
2,43 %
Bedrijfsresultaat
11,80 %
Advertentie: