Branchecijfers Restaurants en café's

Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van restaurants en café's.

Sector informatie restaurants en café's

Branchecijfers exploitatie restaurants en café's

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor restaurants en café's. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector restaurants en café's worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. voor de laatst beschikbare cijfers inclusief 7 jaar trend: download hier het Excel rapport voor >300 sectoren (EUR 9,95 excl. btw).

Gemiddeld bedrijfsresultaat restaurants en café's: 12,04%

Als eerste valt op dat in de sector restaurants en café's een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 12,04 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 12,04 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 87,96% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 32,81%. U kunt de sector restaurants en café's vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie restaurants en café's.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector restaurants en café's. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Restaurants en café's

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Restaurants en café's
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
32,81 %
Bruto marge
67,19 %
Personeelskosten
27,64 %
Afschrijvingen
4,28 %
Overig ingekochte diensten
1,80 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
1,53 %
Huisvestingskosten
8,80 %
Energiekosten
2,80 %
Kosten Communicatie
0,54 %
Overige Kosten
4,48 %
Verkoopkosten
2,41 %
Vervoerskosten
0,87 %
Bedrijfsresultaat
12,04 %
Advertentie: