Branchecijfers Schoonmaakbedrijven

Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van schoonmaakbedrijven.

Sector informatie schoonmaakbedrijven

Branchecijfers exploitatie schoonmaakbedrijven

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor schoonmaakbedrijven. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector schoonmaakbedrijven worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. voor de laatst beschikbare cijfers inclusief 7 jaar trend: download hier het Excel rapport voor >300 sectoren (EUR 9,95 excl. btw). Deze bedrijfstak behoort tot de sector Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d..Ook voor deze sector treft u de algemene exploitatie gegevens aan op deze website.

Gemiddeld bedrijfsresultaat schoonmaakbedrijven: 11,38%

Als eerste valt op dat in de sector schoonmaakbedrijven een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 11,38 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 11,38 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 88,62% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Personeel" met een aandeel van 56,8%. U kunt de sector schoonmaakbedrijven vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie schoonmaakbedrijven.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector schoonmaakbedrijven. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Schoonmaakbedrijven

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Schoonmaakbedrijven
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
16,67 %
Bruto marge
83,33 %
Personeelskosten
56,80 %
Afschrijvingen
2,65 %
Overig ingekochte diensten
1,34 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
0,78 %
Huisvestingskosten
1,68 %
Energiekosten
0,29 %
Kosten Communicatie
0,57 %
Overige Kosten
3,57 %
Verkoopkosten
0,90 %
Vervoerskosten
3,36 %
Bedrijfsresultaat
11,38 %
Advertentie: