Branchecijfers Sloopbedrijven en grondwerk

Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van sloopbedrijven en grondwerk.

Sector informatie sloopbedrijven en grondwerk

Branchecijfers exploitatie sloopbedrijven en grondwerk

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor sloopbedrijven en grondwerk. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector sloopbedrijven en grondwerk worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. voor de laatst beschikbare cijfers inclusief 7 jaar trend: download hier het Excel rapport voor >300 sectoren (EUR 9,95 excl. btw). Deze bedrijfstak behoort tot de sector Gespecialiseerde bouw.Ook voor deze sector treft u de algemene exploitatie gegevens aan op deze website.

Gemiddeld bedrijfsresultaat sloopbedrijven en grondwerk: 6,93%

Als eerste valt op dat in de sector sloopbedrijven en grondwerk een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 6,93 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 6,93 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 93,07% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 40,86%. U kunt de sector sloopbedrijven en grondwerk vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie sloopbedrijven en grondwerk.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector sloopbedrijven en grondwerk. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Sloopbedrijven en grondwerk

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Sloopbedrijven en grondwerk
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
40,86 %
Bruto marge
59,14 %
Personeelskosten
26,07 %
Afschrijvingen
7,01 %
Overig ingekochte diensten
1,88 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
4,62 %
Huisvestingskosten
1,76 %
Energiekosten
1,33 %
Kosten Communicatie
0,43 %
Overige Kosten
3,56 %
Verkoopkosten
0,74 %
Vervoerskosten
4,81 %
Bedrijfsresultaat
6,93 %
Advertentie: