Branchecijfers Sociale werkvoorziening

Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van sociale werkvoorziening.

Firmfocus Tool

bedrijfstak Excel Applicatie Ondernemingsplan
Gebruik deze applicatie om uw ondernemingsplan sneller en beter te schrijven. Nu: 19,95

Sector informatie sociale werkvoorziening

Branchecijfers exploitatie sociale werkvoorziening

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor sociale werkvoorziening. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector sociale werkvoorziening worden verzameld door het CBS.

De cijfers zijn van 2010, maar voor de laatste cijfers en de trend kunt u de Excel applicatie gebruiken (voor 14,95 verkrijgbaar in online shop). Deze bedrijfstak behoort tot de sector Overige industrie. Ook voor deze sector treft u de algemene exploitatie gegevens aan op deze website.

Gemiddeld bedrijfsresultaat sociale werkvoorziening: -,2%

Als eerste valt op dat in de sector sociale werkvoorziening een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van -,2 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld -,2 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 100,2% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Personeel" met een aandeel van 82,58%. U kunt de sector sociale werkvoorziening vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

bedrijfstak database kosten en winst

Sector cijfers exploitatie sociale werkvoorziening.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector sociale werkvoorziening. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Sociale werkvoorziening

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Sociale werkvoorziening
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
7,68 %
Bruto marge
92,32 %
Personeelskosten
82,58 %
Afschrijvingen
1,94 %
Overig ingekochte diensten
1,01 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
0,86 %
Huisvestingskosten
1,64 %
Energiekosten
0,76 %
Kosten Communicatie
0,30 %
Overige Kosten
2,17 %
Verkoopkosten
0,25 %
Vervoerskosten
1,03 %
Bedrijfsresultaat
-0,20 %
Advertentie: