Branchecijfers Vervoer door de lucht

Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van vervoer door de lucht.

Sector informatie vervoer door de lucht

Branchecijfers exploitatie vervoer door de lucht

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor vervoer door de lucht. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector vervoer door de lucht worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. voor de laatst beschikbare cijfers inclusief 7 jaar trend: download hier het Excel rapport voor >300 sectoren (EUR 9,95 excl. btw).

Gemiddeld bedrijfsresultaat vervoer door de lucht: 1,18%

Als eerste valt op dat in de sector vervoer door de lucht een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 1,18 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 1,18 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 98,82% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Vervoer" met een aandeel van 41,41%. U kunt de sector vervoer door de lucht vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie vervoer door de lucht.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector vervoer door de lucht. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Vervoer door de lucht

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Vervoer door de lucht
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
3,12 %
Bruto marge
96,88 %
Personeelskosten
21,27 %
Afschrijvingen
5,10 %
Overig ingekochte diensten
19,13 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
0,77 %
Huisvestingskosten
0,55 %
Energiekosten
0,02 %
Kosten Communicatie
0,04 %
Overige Kosten
3,41 %
Verkoopkosten
4,00 %
Vervoerskosten
41,41 %
Bedrijfsresultaat
1,18 %
Advertentie: