Branchecijfers Vervoer en opslag

Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van vervoer en opslag.

Sector informatie vervoer en opslag

Branchecijfers exploitatie vervoer en opslag

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor vervoer en opslag. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector vervoer en opslag worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. voor de laatst beschikbare cijfers inclusief 7 jaar trend: download hier het Excel rapport voor >300 sectoren (EUR 9,95 excl. btw).

Gemiddeld bedrijfsresultaat vervoer en opslag: 6,65%

Als eerste valt op dat in de sector vervoer en opslag een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 6,65 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 6,65 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 93,35% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 28,72%. U kunt de sector vervoer en opslag vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie vervoer en opslag.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector vervoer en opslag. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Vervoer en opslag

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Vervoer en opslag
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
28,72 %
Bruto marge
71,28 %
Personeelskosten
25,86 %
Afschrijvingen
6,63 %
Overig ingekochte diensten
5,32 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
1,03 %
Huisvestingskosten
2,67 %
Energiekosten
0,52 %
Kosten Communicatie
0,42 %
Overige Kosten
4,55 %
Verkoopkosten
1,34 %
Vervoerskosten
16,29 %
Bedrijfsresultaat
6,65 %
Advertentie: