Branchecijfers Veterinaire dienstverlening

Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van veterinaire dienstverlening.

Sector informatie veterinaire dienstverlening

Branchecijfers exploitatie veterinaire dienstverlening

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor veterinaire dienstverlening. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector veterinaire dienstverlening worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. voor de laatst beschikbare cijfers inclusief 7 jaar trend: download hier het Excel rapport voor >300 sectoren (EUR 9,95 excl. btw).

Gemiddeld bedrijfsresultaat veterinaire dienstverlening: 25,13%

Als eerste valt op dat in de sector veterinaire dienstverlening een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 25,13 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 25,13 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 74,87% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 36,17%. U kunt de sector veterinaire dienstverlening vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie veterinaire dienstverlening.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector veterinaire dienstverlening. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Veterinaire dienstverlening

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Veterinaire dienstverlening
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
36,17 %
Bruto marge
63,83 %
Personeelskosten
22,59 %
Afschrijvingen
3,17 %
Overig ingekochte diensten
2,03 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
0,51 %
Huisvestingskosten
3,05 %
Energiekosten
0,89 %
Kosten Communicatie
0,89 %
Overige Kosten
3,68 %
Verkoopkosten
0,89 %
Vervoerskosten
1,02 %
Bedrijfsresultaat
25,13 %
Advertentie: