Branchecijfers Winkels in voedingsmiddelen

Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van winkels in voedingsmiddelen.

Sector informatie winkels in voedingsmiddelen

Branchecijfers exploitatie winkels in voedingsmiddelen

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor winkels in voedingsmiddelen. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector winkels in voedingsmiddelen worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. voor de laatst beschikbare cijfers inclusief 7 jaar trend: download hier het Excel rapport voor >300 sectoren (EUR 9,95 excl. btw). Deze bedrijfstak behoort tot de sector Detailhandel (niet in auto's).Ook voor deze sector treft u de algemene exploitatie gegevens aan op deze website.

Gemiddeld bedrijfsresultaat winkels in voedingsmiddelen: 11,02%

Als eerste valt op dat in de sector winkels in voedingsmiddelen een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 11,02 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 11,02 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 88,98% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 63,76%. U kunt de sector winkels in voedingsmiddelen vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie winkels in voedingsmiddelen.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector winkels in voedingsmiddelen. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Winkels in voedingsmiddelen

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Winkels in voedingsmiddelen
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
63,76 %
Bruto marge
36,24 %
Personeelskosten
11,54 %
Afschrijvingen
1,81 %
Overig ingekochte diensten
0,88 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
0,60 %
Huisvestingskosten
3,90 %
Energiekosten
1,31 %
Kosten Communicatie
0,35 %
Overige Kosten
2,41 %
Verkoopkosten
1,72 %
Vervoerskosten
0,71 %
Bedrijfsresultaat
11,02 %
Advertentie: