Branchecijfers Zee- en kustvaart

Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van zee- en kustvaart.

Sector informatie zee- en kustvaart

Branchecijfers exploitatie zee- en kustvaart

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor zee- en kustvaart. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector zee- en kustvaart worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. voor de laatst beschikbare cijfers inclusief 7 jaar trend: download hier het Excel rapport voor >300 sectoren (EUR 9,95 excl. btw). Deze bedrijfstak behoort tot de sector Vervoer over water. Ook voor deze sector treft u de algemene exploitatie gegevens aan op deze website.

Gemiddeld bedrijfsresultaat zee- en kustvaart: 2,2%

Als eerste valt op dat in de sector zee- en kustvaart een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 2,2 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 2,2 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 97,8% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Vervoer" met een aandeel van 30,1%. U kunt de sector zee- en kustvaart vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie zee- en kustvaart.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector zee- en kustvaart. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Zee- en kustvaart

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Zee- en kustvaart
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
20,08 %
Bruto marge
79,92 %
Personeelskosten
16,45 %
Afschrijvingen
11,92 %
Overig ingekochte diensten
8,98 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
0,63 %
Huisvestingskosten
0,49 %
Energiekosten
0,08 %
Kosten Communicatie
0,27 %
Overige Kosten
6,53 %
Verkoopkosten
2,26 %
Vervoerskosten
30,10 %
Bedrijfsresultaat
2,20 %
Advertentie: