Branchecijfers groothandels

Sector informatie over de exploitatie van de bedrijfstakken sector Groothandel en Autohandel

Bedrijfstakinformatie

Branchecijfers Sector Groothandel en Autohandel

Let op! Voor meer recente informatie gaat u naar onze laatste publicatie (klik hier).

Hieronder treft u alle bedrijfstakken aan binnen de sector groothandel en autohandel. De informatie is gebaseerd op cijfers 2010 (voor 7 jaars trend met laatst beschikbare cijfers zie Excel bedrijfstakgegevens nu voor EUR 9,95 excl. btw ).


Download laatste bedrijfstakcijfers    Excel database

Tabel bedrijfstakken sector groothandel

Maakt u in onderstaande tabel een keuze uit een van de beschikbare bedrijfstakken of de sector als geheel.