Branchecijfers exploitatie markt- en opinieonderzoek

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor markt- en opinieonderzoek. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector markt- en opinieonderzoek worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. Voor de laatst beschikbare cijfers: download hier het Excel rapport voor >300 sectoren (EUR 9,95). Deze bedrijfstak behoort tot de sector Reclamewezen en marktonderzoek.Ook voor deze sector treft u de algemene exploitatie gegevens aan op deze website.

Gemiddeld bedrijfsresultaat markt- en opinieonderzoek: 15,4%

Als eerste valt op dat in de sector markt- en opinieonderzoek een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 15,4 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 15,4 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 84,6% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Personeel" met een aandeel van 35,09%. U kunt de sector markt- en opinieonderzoek vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie markt- en opinieonderzoek.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector markt- en opinieonderzoek. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Markt- en opinieonderzoek

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Markt- en opinieonderzoek
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
29,59 %
Bruto marge
70,41 %
Personeelskosten
35,09 %
Afschrijvingen
1,82 %
Overig ingekochte diensten
1,87 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
0,66 %
Huisvestingskosten
3,63 %
Energiekosten
0,44 %
Kosten Communicatie
1,27 %
Overige Kosten
5,06 %
Verkoopkosten
3,30 %
Vervoerskosten
1,87 %
Bedrijfsresultaat
15,40 %