Branchecijfers Industrie

Gemiddeld bedrijfsresultaat gedaald van 4.83% in 2013 naar 4.47% in 2014

Industrie (C)

Trend winst en kosten voor Industrie

Hieronder treft u een uiteenzetting aan van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor de bedrijfstak Industrie. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Uiteraard bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar het geeft inzicht in de gemiddelde exploitatie voor deze branche.

Branchecijfers exploitatie Industrie: Winst

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche Industrie. Zoals uit de grafiek blijkt is het gemiddelde bedrijfsresultaat gedaald van 4.83% in 2013 naar 4.47% in 2014.Laatst beschikbare cijfers industrie

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase.
Gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens.
Deze bevat naast industrie vrijwel alle branches inclusief onderliggende bedrijfstakken. Tijdelijk 14,95 inclusief btw.

Branchecijfers Industrie: Kostenstructuur in 2014

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor Industrie wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (64.1%) gevolgd door 'Personeel' (13.7%) en daarna 'Niet eerder genoemde bedrijfskosten' (6.8%). De gemiddelde winstmarge Industrie is 35.94%. Gemiddeld wordt een bedrijfsresultaat behaald van 4.47% van de omzet.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 64.06%
Bruto Marge 35.94%
Personeel 13.67%
Verkoopkosten 1.19%
Huisvestingskosten 1.18%
Kosten apparatuur en inventaris 1.50%
Kosten energieverbruik 1.82%
Kosten vervoermiddelen 0.46%
Communicatiekosten 0.15%
Afschrijvingen 2.34%
Kosten van overige diensten 2.41%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 6.76%
Bedrijfsresultaat 4.47%
Advertentie:

Branchecijfers Industrie in het jaar 2014: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche Industrie

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche Industrie. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers Industrie
Voor de laatste cijfers inclusief detail kunt u de bedrijfstakdatabase bestellen. Deze bevat alle branches en onderliggende bedrijfstakken ( 14,95)