Brancheinformatie Industrie | Omzet, Kosten en Trend Winst

Gemiddeld bedrijfsresultaat gedaald van 4.83% in 2013 naar 4.47% in 2014

Trend winst en kosten voor Industrie

Hieronder treft u een uiteenzetting aan van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor de bedrijfstak Industrie. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Uiteraard bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar het geeft inzicht in de gemiddelde exploitatie voor de branche Industrie.

Trend winst (bedrijfsresultaat)

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche Industrie. Zoals uit de grafiek blijkt is het gemiddelde bedrijfsresultaat gedaald van 4.83% in 2013 naar 4.47% in 2014.Kostenstructuur branche Industrie in het jaar 2014

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor Industrie wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (64.1%) gevolgd door 'Personeel' (13.7%) en daarna 'Niet eerder genoemde bedrijfskosten' (6.8%).

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 64.06%
Bruto Marge 35.94%
Personeel 13.67%
Verkoopkosten 1.19%
Huisvestingskosten 1.18%
Kosten apparatuur en inventaris 1.50%
Kosten energieverbruik 1.82%
Kosten vervoermiddelen 0.46%
Communicatiekosten 0.15%
Afschrijvingen 2.34%
Kosten van overige diensten 2.41%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 6.76%
Bedrijfsresultaat 4.47%
Advertentie:

Verdeling kosten naar categorie branche Industrie in het jaar 2014

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage in de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.