Branche informatie voor alle bedrijfstakken.

Informatie, tools en advies voor ondernemers & starters

Sectorinformatie over kosten en winst voor alle sectoren en onderliggende bedrijfstakken

U kunt op deze sectie informatie opzoeken voor alle sectoren en bedrijfstakken. Eerst kunt u een keuze maken uit een van de sectoren in het overzicht onder en vervolgens kunt u steeds dieper naar de gewenste bedrijfstak doorklikken.

Advertentie:

De gemiddelde exploitatie geeft een beeld van de resultatenrekening in termen van procenten van de omzet. De omzet wordt weergegeven als 100% en alle kosten als percentage van de omzet. Bijvoorbeeld geeft "personeelskosten 50%" weer dat de hoogte van de personeelskosten gemiddeld de helft van de omzet zijn. U treft ook het bedrijfsresultaat als percentage van de omzet aan. Bijvoorbeeld geeft "bedrijfsresultaat 5%", weer dat van de omzet 5% overblijft als winst of specifieker bedrijfsresultaat.