Brancheinformatie Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering | Omzet, Kosten en Trend Winst

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 7.24% in 2013 naar 8.76% in 2014

Trend winst en kosten voor Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

Hieronder treft u een uiteenzetting aan van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor de bedrijfstak Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering . Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Uiteraard bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar het geeft inzicht in de gemiddelde exploitatie voor de branche Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering .

Trend winst (bedrijfsresultaat)

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering . In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 7.24% in 2013 naar 8.76% in 2014.Kostenstructuur branche Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering in het jaar 2014

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (41.1%) gevolgd door 'Personeel' (21.8%) en daarna 'Afschrijvingen' (10.1%).

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 41.11%
Bruto Marge 58.89%
Personeel 21.81%
Verkoopkosten 0.50%
Huisvestingskosten 2.47%
Kosten apparatuur en inventaris 3.38%
Kosten energieverbruik 2.01%
Kosten vervoermiddelen 3.65%
Communicatiekosten 0.38%
Afschrijvingen 10.11%
Kosten van overige diensten 2.17%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.64%
Bedrijfsresultaat 8.76%

Advertentie:

Laatste cijfers met trends
alle bedrijfstakken
EXCEL DATABASE

Gemiddelde winst & kosten alle sectoren
Nu 14,95 incl. BTW
interactief | laatste cijfers | 7 jaars trendDOWNLOAD | MEER INFORMATIE

Verdeling kosten naar categorie branche Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering in het jaar 2014

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage in de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.