Brancheinformatie Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | Omzet, Kosten en Trend Winst

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 4.04% in 2013 naar 4.30% in 2014

Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s (G)

Trend winst en kosten voor Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

Hieronder treft u een uiteenzetting aan van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor de bedrijfstak Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s . Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Uiteraard bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar het geeft inzicht in de gemiddelde exploitatie voor de branche Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s .

Laatste cijfers groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Excel | Winst en Kosten | Alle bedrijfstakken
EUR 9,95 inclusief btw

Bekijk in online winkel

Klik hier
Ondernemingsplan maken met Excel Applicatie
Voor gemak, structuur en samenhang
EUR 9,95 inclusief btw

Bekijk in online winkel

Klik hier
Tijd voor een solide boekhouding?
Probeer 1 van de beste pakkketten
zeer gebruiksvriendelijk | stopt vanzelf

Overtuig uzelf zonder enige verplichting

Nu proberen

Trend winst (bedrijfsresultaat)

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s . In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 4.04% in 2013 naar 4.30% in 2014.

Kostenstructuur branche Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s in het jaar 2014

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (76.9%) gevolgd door 'Personeel' (7.8%) en daarna 'Niet eerder genoemde bedrijfskosten' (3.5%).

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 76.92%
Bruto Marge 23.08%
Personeel 7.79%
Verkoopkosten 1.85%
Huisvestingskosten 1.68%
Kosten apparatuur en inventaris 0.25%
Kosten energieverbruik 0.29%
Kosten vervoermiddelen 0.57%
Communicatiekosten 0.18%
Afschrijvingen 1.13%
Kosten van overige diensten 1.48%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.55%
Bedrijfsresultaat 4.30%

Verdeling kosten naar categorie branche Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s in het jaar 2014

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage in de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.


Let op: de hier gepubliceerde cijfers zijn tot 2014. Voor de laatst beschikbare cijfers voor de bedrijfstak Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s kunt u gebruik maken van de Excel bedrijfstakapplicatie.
Tijdelijk verkrijgbaar voor EUR 9,95 inclusief btw.