Branchecijfers Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 4.04% in 2013 naar 4.30% in 2014

Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s (G)

Trend winst en kosten voor Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

Hieronder treft u een uiteenzetting aan van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor de bedrijfstak Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s . Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Uiteraard bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar het geeft inzicht in de gemiddelde exploitatie voor deze branche.

Branchecijfers exploitatie Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s : Winst

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s . In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 4.04% in 2013 naar 4.30% in 2014.Laatst beschikbare cijfers groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase.
Gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens.
Deze bevat naast groot- en detailhandel; reparatie van auto’s vrijwel alle branches inclusief onderliggende bedrijfstakken. Tijdelijk 14,95 inclusief btw.

Branchecijfers Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s : Kostenstructuur in 2014

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (76.9%) gevolgd door 'Personeel' (7.8%) en daarna 'Niet eerder genoemde bedrijfskosten' (3.5%). De gemiddelde winstmarge Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s is 23.08%. Gemiddeld wordt een bedrijfsresultaat behaald van 4.30% van de omzet.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 76.92%
Bruto Marge 23.08%
Personeel 7.79%
Verkoopkosten 1.85%
Huisvestingskosten 1.68%
Kosten apparatuur en inventaris 0.25%
Kosten energieverbruik 0.29%
Kosten vervoermiddelen 0.57%
Communicatiekosten 0.18%
Afschrijvingen 1.13%
Kosten van overige diensten 1.48%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.55%
Bedrijfsresultaat 4.30%
Advertentie:

Branchecijfers Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s in het jaar 2014: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s . Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Voor de laatste cijfers inclusief detail kunt u de bedrijfstakdatabase bestellen. Deze bevat alle branches en onderliggende bedrijfstakken ( 14,95)