Brancheinformatie Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | Omzet, Kosten en Trend Winst

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 8.89% in 2013 naar 10.09% in 2014

Omzet Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening

Ontwikkeling van de omzet (indexcijfers)

In onderstaande grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2010 tot en met 2017 voor de branche Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening aan. Het gaat om indexcijfers per kwartaal ten opzichte van de gemiddelde kwartaalomzet in 2010 (basis). Zo ziet u dat in het tweede kwartaal van 2017 is de omzet index 149.1 is. Dat betekent dat de omzet in het tweede kwartaal 49.1% hoger was dan de gemiddelde kwartaalomzet in 2010. Maar in vergelijking met hetzelfde kwartaal het jaar ervoor (2016) is de omzet 9.07% hoger. De zwarte lijn geeft de index weer voor het gehele jaar ten opzichte van 2010. Door met uw muis over de grafiek bewegen, ziet u de precieze indexcijfers.

Trend winst en kosten voor Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening

Hieronder treft u een uiteenzetting aan van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor de bedrijfstak Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening . Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Uiteraard bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar het geeft inzicht in de gemiddelde exploitatie voor de branche Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening .

Trend winst (bedrijfsresultaat)

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening . In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 8.89% in 2013 naar 10.09% in 2014.Kostenstructuur branche Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening in het jaar 2014

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (38.7%) gevolgd door 'Personeel' (33.0%) en daarna 'Afschrijvingen' (6.2%).

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 38.73%
Bruto Marge 61.27%
Personeel 32.97%
Verkoopkosten 3.84%
Huisvestingskosten 1.59%
Kosten apparatuur en inventaris 0.52%
Kosten energieverbruik 0.26%
Kosten vervoermiddelen 1.51%
Communicatiekosten 0.39%
Afschrijvingen 6.22%
Kosten van overige diensten 1.15%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 2.73%
Bedrijfsresultaat 10.09%
Advertentie:

Verdeling kosten naar categorie branche Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening in het jaar 2014

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage in de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.