Brancheinformatie Vervoer en opslag | Omzet, Kosten en Trend Winst

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 6.12% in 2013 naar 8.19% in 2014

Omzet Vervoer en opslag

Ontwikkeling van de omzet (indexcijfers)

In onderstaande grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2010 tot en met 2017 voor de branche Vervoer en opslag aan. Het gaat om indexcijfers per kwartaal ten opzichte van de gemiddelde kwartaalomzet in 2010 (basis). Zo ziet u dat in het tweede kwartaal van 2017 is de omzet index 119 is. Dat betekent dat de omzet in het tweede kwartaal 19% hoger was dan de gemiddelde kwartaalomzet in 2010. Maar in vergelijking met hetzelfde kwartaal het jaar ervoor (2016) is de omzet 4.75% hoger. De zwarte lijn geeft de index weer voor het gehele jaar ten opzichte van 2010. Door met uw muis over de grafiek bewegen, ziet u de precieze indexcijfers.

Trend winst en kosten voor Vervoer en opslag

Hieronder treft u een uiteenzetting aan van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor de bedrijfstak Vervoer en opslag . Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Uiteraard bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar het geeft inzicht in de gemiddelde exploitatie voor de branche Vervoer en opslag .

Trend winst (bedrijfsresultaat)

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche Vervoer en opslag . In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 6.12% in 2013 naar 8.19% in 2014.Kostenstructuur branche Vervoer en opslag in het jaar 2014

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor Vervoer en opslag wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (31.2%) gevolgd door 'Personeel' (24.0%) en daarna 'Kosten vervoermiddelen' (16.6%).

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 31.19%
Bruto Marge 68.81%
Personeel 23.97%
Verkoopkosten 1.38%
Huisvestingskosten 2.73%
Kosten apparatuur en inventaris 0.96%
Kosten energieverbruik 0.46%
Kosten vervoermiddelen 16.60%
Communicatiekosten 0.36%
Afschrijvingen 5.98%
Kosten van overige diensten 4.38%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.79%
Bedrijfsresultaat 8.19%

Advertentie:

Laatste cijfers met trends
alle bedrijfstakken
EXCEL DATABASE

Gemiddelde winst & kosten alle sectoren
Nu 14,95 incl. BTW
interactief | laatste cijfers | 7 jaars trendDOWNLOAD | MEER INFORMATIE

Verdeling kosten naar categorie branche Vervoer en opslag in het jaar 2014

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage in de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.