Brancheinformatie Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | Omzet, Kosten en Trend Winst

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 11.71% in 2013 naar 13.29% in 2014

Omzet Logies-, maaltijd- en drankverstrekking

Ontwikkeling van de omzet (indexcijfers)

In onderstaande grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2010 tot en met 2017 voor de branche Logies-, maaltijd- en drankverstrekking aan. Het gaat om indexcijfers per kwartaal ten opzichte van de gemiddelde kwartaalomzet in 2010 (basis). Zo ziet u dat in het tweede kwartaal van 2017 is de omzet index 141.7 is. Dat betekent dat de omzet in het tweede kwartaal 41.7% hoger was dan de gemiddelde kwartaalomzet in 2010. Maar in vergelijking met hetzelfde kwartaal het jaar ervoor (2016) is de omzet 8.09% hoger. De zwarte lijn geeft de index weer voor het gehele jaar ten opzichte van 2010. Door met uw muis over de grafiek bewegen, ziet u de precieze indexcijfers.

Trend winst en kosten voor Logies-, maaltijd- en drankverstrekking

Hieronder treft u een uiteenzetting aan van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor de bedrijfstak Logies-, maaltijd- en drankverstrekking . Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Uiteraard bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar het geeft inzicht in de gemiddelde exploitatie voor de branche Logies-, maaltijd- en drankverstrekking .

Trend winst (bedrijfsresultaat)

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche Logies-, maaltijd- en drankverstrekking . In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 11.71% in 2013 naar 13.29% in 2014.Kostenstructuur branche Logies-, maaltijd- en drankverstrekking in het jaar 2014

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor Logies-, maaltijd- en drankverstrekking wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (28.7%) gevolgd door 'Personeel' (28.2%) en daarna 'Huisvestingskosten' (10.0%).

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 28.65%
Bruto Marge 71.35%
Personeel 28.18%
Verkoopkosten 2.65%
Huisvestingskosten 9.99%
Kosten apparatuur en inventaris 1.48%
Kosten energieverbruik 2.83%
Kosten vervoermiddelen 0.70%
Communicatiekosten 0.52%
Afschrijvingen 4.75%
Kosten van overige diensten 1.87%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 5.09%
Bedrijfsresultaat 13.29%

Advertentie:

Laatste cijfers met trends
alle bedrijfstakken
EXCEL DATABASE

Gemiddelde winst & kosten alle sectoren
Nu 14,95 incl. BTW
interactief | laatste cijfers | 7 jaars trendDOWNLOAD | MEER INFORMATIE

Verdeling kosten naar categorie branche Logies-, maaltijd- en drankverstrekking in het jaar 2014

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage in de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.