Brancheinformatie Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht | Omzet, Kosten en Trend Winst

Gemiddeld bedrijfsresultaat gedaald van 9.69% in 2013 naar 4.96% in 2014

Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht (D)

Trend winst en kosten voor Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

Hieronder treft u een uiteenzetting aan van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor de bedrijfstak Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht . Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Uiteraard bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar het geeft inzicht in de gemiddelde exploitatie voor de branche Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht .

Laatste cijfers productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
Excel | Winst en Kosten | Alle bedrijfstakken
EUR 9,95 inclusief btw

Bekijk in online winkel

Klik hier
Ondernemingsplan maken met Excel Applicatie
Voor gemak, structuur en samenhang
EUR 9,95 inclusief btw

Bekijk in online winkel

Klik hier
Tijd voor een solide boekhouding?
Probeer 1 van de beste pakkketten
zeer gebruiksvriendelijk | stopt vanzelf

Overtuig uzelf zonder enige verplichting

Nu proberen

Trend winst (bedrijfsresultaat)

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht . Zoals uit de grafiek blijkt is het gemiddelde bedrijfsresultaat gedaald van 9.69% in 2013 naar 4.96% in 2014.

Kostenstructuur branche Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht in het jaar 2014

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (74.1%) gevolgd door 'Afschrijvingen' (7.1%) en daarna 'Personeel' (7.0%).

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 74.13%
Bruto Marge 25.87%
Personeel 6.96%
Verkoopkosten 0.53%
Huisvestingskosten 0.69%
Kosten apparatuur en inventaris 0.72%
Kosten energieverbruik 0.04%
Kosten vervoermiddelen 0.18%
Communicatiekosten 0.30%
Afschrijvingen 7.11%
Kosten van overige diensten 1.47%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 2.90%
Bedrijfsresultaat 4.96%

Verdeling kosten naar categorie branche Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht in het jaar 2014

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage in de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.


Let op: de hier gepubliceerde cijfers zijn tot 2014. Voor de laatst beschikbare cijfers voor de bedrijfstak Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht kunt u gebruik maken van de Excel bedrijfstakapplicatie.
Tijdelijk verkrijgbaar voor EUR 9,95 inclusief btw.