Brancheinformatie Winning van delfstoffen | Omzet, Kosten en Trend Winst

Gemiddeld bedrijfsresultaat gedaald van 16.37% in 2013 naar 15.39% in 2014

Trend winst en kosten voor Winning van delfstoffen

Hieronder treft u een uiteenzetting aan van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor de bedrijfstak Winning van delfstoffen . Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Uiteraard bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar het geeft inzicht in de gemiddelde exploitatie voor de branche Winning van delfstoffen .

Trend winst (bedrijfsresultaat)

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche Winning van delfstoffen . Zoals uit de grafiek blijkt is het gemiddelde bedrijfsresultaat gedaald van 16.37% in 2013 naar 15.39% in 2014.Kostenstructuur branche Winning van delfstoffen in het jaar 2014

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor Winning van delfstoffen wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (55.8%) gevolgd door 'Niet eerder genoemde bedrijfskosten' (17.2%) en daarna 'Afschrijvingen' (4.5%).

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 55.76%
Bruto Marge 44.24%
Personeel 3.63%
Verkoopkosten 0.08%
Huisvestingskosten 0.26%
Kosten apparatuur en inventaris 1.86%
Kosten energieverbruik 0.34%
Kosten vervoermiddelen 0.32%
Communicatiekosten 0.04%
Afschrijvingen 4.49%
Kosten van overige diensten 0.67%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 17.17%
Bedrijfsresultaat 15.39%

Advertentie:

Laatste cijfers met trends
alle bedrijfstakken
EXCEL DATABASE

Gemiddelde winst & kosten alle sectoren
Nu 14,95 incl. BTW
interactief | laatste cijfers | 7 jaars trendDOWNLOAD | MEER INFORMATIE

Verdeling kosten naar categorie branche Winning van delfstoffen in het jaar 2014

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage in de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.