Branchecijfers sectoren energie, water en afval

Sector informatie over de exploitatie van de sectoren


Branchecijfers Sectoren Energie, Water en Afval

Hieronder treft u alle bedrijfstakken aan binnen de sector industrie die zich bezig houden met energie, water en afval. De informatie is gebaseerd op cijfers 2010 (voor 7 jaars trend 2009- 2015 zie Excel bedrijfstakgegevens nu voor EUR 9,95 excl. btw ).

Tabel bedrijfstakken sector Energie, Water en Afval

Maakt u in onderstaande tabel een keuze uit een van de beschikbare bedrijfstakken of de sector als geheel.