Branchecijfers sectoren energie, water en afval

Sector informatie over de exploitatie van de sectoren


Branchecijfers Sectoren Energie, Water en Afval

Hieronder treft u alle bedrijfstakken aan binnen de sector industrie die zich bezig houden met energie, water en afval. De informatie is gebaseerd op cijfers 2010 (voor trend 2009 tot 2014 zie Excel bedrijfstakgegevens nu voor EUR 9,95 excl. btw ).

Tabel bedrijfstakken sector Energie, Water en Afval

Maakt u in onderstaande tabel een keuze uit een van de beschikbare bedrijfstakken of de sector als geheel.