Branchecijfers Dienstverlening voor de luchtvaart

Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van dienstverlening voor de luchtvaart.

Sector informatie dienstverlening voor de luchtvaart

Branchecijfers exploitatie dienstverlening voor de luchtvaart

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor dienstverlening voor de luchtvaart. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector dienstverlening voor de luchtvaart worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. voor de laatst beschikbare cijfers inclusief 7 jaar trend: download hier het Excel rapport voor >300 sectoren (EUR 9,95 excl. btw). Deze bedrijfstak behoort tot de sector Opslag, dienstverlening voor vervoer.Ook voor deze sector treft u de algemene exploitatie gegevens aan op deze website.

Gemiddeld bedrijfsresultaat dienstverlening voor de luchtvaart: 14,14%

Als eerste valt op dat in de sector dienstverlening voor de luchtvaart een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 14,14 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 14,14 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 85,86% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Personeel" met een aandeel van 29,54%. U kunt de sector dienstverlening voor de luchtvaart vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie dienstverlening voor de luchtvaart.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector dienstverlening voor de luchtvaart. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Dienstverlening voor de luchtvaart

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Dienstverlening voor de luchtvaart
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
19,97 %
Bruto marge
80,03 %
Personeelskosten
29,54 %
Afschrijvingen
14,58 %
Overig ingekochte diensten
2,69 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
0,97 %
Huisvestingskosten
10,10 %
Energiekosten
1,80 %
Kosten Communicatie
1,50 %
Overige Kosten
2,47 %
Verkoopkosten
1,87 %
Vervoerskosten
0,37 %
Bedrijfsresultaat
14,14 %
Advertentie: