Branchecijfers Landbouwmachine-industrie

Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van landbouwmachine-industrie.

Tip

Beste boekhoudpakket? Vergelijk boekhoudpakketten op functie en prijs. Probeer ze gratis.

Sector informatie landbouwmachine-industrie

Branchecijfers exploitatie landbouwmachine-industrie

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor landbouwmachine-industrie. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector landbouwmachine-industrie worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. voor de laatst beschikbare cijfers inclusief 7 jaar trend: download hier het Excel rapport voor >300 sectoren (EUR 9,95 excl. btw). Deze bedrijfstak behoort tot de sector Machine-industrie.Ook voor deze sector treft u de algemene exploitatie gegevens aan op deze website.

Gemiddeld bedrijfsresultaat landbouwmachine-industrie: 7,48%

Als eerste valt op dat in de sector landbouwmachine-industrie een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 7,48 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 7,48 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 92,52% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 59,92%. U kunt de sector landbouwmachine-industrie vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie landbouwmachine-industrie.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector landbouwmachine-industrie. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Landbouwmachine-industrie

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Landbouwmachine-industrie
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
59,92 %
Bruto marge
40,08 %
Personeelskosten
18,80 %
Afschrijvingen
2,13 %
Overig ingekochte diensten
1,78 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
0,69 %
Huisvestingskosten
1,38 %
Energiekosten
0,58 %
Kosten Communicatie
0,29 %
Overige Kosten
4,20 %
Verkoopkosten
2,01 %
Vervoerskosten
0,75 %
Bedrijfsresultaat
7,48 %
Advertentie: