Branchecijfers Reclamewezen en marktonderzoek

Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van reclamewezen en marktonderzoek.

Sector informatie reclamewezen en marktonderzoek

Branchecijfers exploitatie reclamewezen en marktonderzoek

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor reclamewezen en marktonderzoek. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector reclamewezen en marktonderzoek worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. voor de laatst beschikbare cijfers inclusief 7 jaar trend: download hier het Excel rapport voor >300 sectoren (EUR 9,95 excl. btw).

Gemiddeld bedrijfsresultaat reclamewezen en marktonderzoek: 11,59%

Als eerste valt op dat in de sector reclamewezen en marktonderzoek een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 11,59 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 11,59 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 88,41% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 47,68%. U kunt de sector reclamewezen en marktonderzoek vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie reclamewezen en marktonderzoek.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector reclamewezen en marktonderzoek. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Reclamewezen en marktonderzoek

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Reclamewezen en marktonderzoek
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
47,68 %
Bruto marge
52,32 %
Personeelskosten
24,67 %
Afschrijvingen
2,13 %
Overig ingekochte diensten
1,51 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
0,67 %
Huisvestingskosten
2,87 %
Energiekosten
0,46 %
Kosten Communicatie
0,85 %
Overige Kosten
3,97 %
Verkoopkosten
1,82 %
Vervoerskosten
1,79 %
Bedrijfsresultaat
11,59 %
Advertentie: