Branchecijfers Detailhandel, geen winkel of markt

Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van detailhandel, geen winkel of markt.

Sector informatie detailhandel, geen winkel of markt

Branchecijfers exploitatie detailhandel, geen winkel of markt

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor detailhandel, geen winkel of markt. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector detailhandel, geen winkel of markt worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. voor de laatst beschikbare cijfers inclusief 7 jaar trend: download hier het Excel rapport voor >300 sectoren (EUR 9,95 excl. btw). Deze bedrijfstak behoort tot de sector Detailhandel (niet in auto's).Ook voor deze sector treft u de algemene exploitatie gegevens aan op deze website.

Gemiddeld bedrijfsresultaat detailhandel, geen winkel of markt: 6,8%

Als eerste valt op dat in de sector detailhandel, geen winkel of markt een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 6,8 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 6,8 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 93,2% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 64,16%. U kunt de sector detailhandel, geen winkel of markt vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie detailhandel, geen winkel of markt.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector detailhandel, geen winkel of markt. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Detailhandel, geen winkel of markt

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Detailhandel, geen winkel of markt
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
64,16 %
Bruto marge
35,84 %
Personeelskosten
9,15 %
Afschrijvingen
1,84 %
Overig ingekochte diensten
2,49 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
0,48 %
Huisvestingskosten
1,84 %
Energiekosten
0,35 %
Kosten Communicatie
1,21 %
Overige Kosten
3,07 %
Verkoopkosten
7,81 %
Vervoerskosten
0,80 %
Bedrijfsresultaat
6,80 %
Advertentie: