Branchecijfers Kappers en schoonheidssalons

Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van kappers en schoonheidssalons.

Sector informatie kappers en schoonheidssalons

Branchecijfers exploitatie kappers en schoonheidssalons

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor kappers en schoonheidssalons. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector kappers en schoonheidssalons worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. voor de laatst beschikbare cijfers inclusief 7 jaar trend: download hier het Excel rapport voor >300 sectoren (EUR 9,95 excl. btw). Deze bedrijfstak behoort tot de sector Overige persoonlijke dienstverlening.Ook voor deze sector treft u de algemene exploitatie gegevens aan op deze website.

Gemiddeld bedrijfsresultaat kappers en schoonheidssalons: 29,88%

Als eerste valt op dat in de sector kappers en schoonheidssalons een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 29,88 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 29,88 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 70,12% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Personeel" met een aandeel van 26,13%. U kunt de sector kappers en schoonheidssalons vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie kappers en schoonheidssalons.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector kappers en schoonheidssalons. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Kappers en schoonheidssalons

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Kappers en schoonheidssalons
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
14,77 %
Bruto marge
85,23 %
Personeelskosten
26,13 %
Afschrijvingen
4,07 %
Overig ingekochte diensten
2,01 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
1,74 %
Huisvestingskosten
7,82 %
Energiekosten
2,23 %
Kosten Communicatie
1,14 %
Overige Kosten
4,73 %
Verkoopkosten
3,69 %
Vervoerskosten
1,79 %
Bedrijfsresultaat
29,88 %
Advertentie: