Branchecijfers Warenhuizen ed

Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van warenhuizen ed.

Sector informatie warenhuizen ed

Branchecijfers exploitatie warenhuizen ed

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor warenhuizen ed. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector warenhuizen ed worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. voor de laatst beschikbare cijfers inclusief 7 jaar trend: download hier het Excel rapport voor >300 sectoren (EUR 9,95 excl. btw). Deze bedrijfstak behoort tot de sector Supermarkten en warenhuizen.Ook voor deze sector treft u de algemene exploitatie gegevens aan op deze website.

Gemiddeld bedrijfsresultaat warenhuizen ed: 6,64%

Als eerste valt op dat in de sector warenhuizen ed een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 6,64 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 6,64 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 93,36% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 56,36%. U kunt de sector warenhuizen ed vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Tools door Firmfocus

Sector cijfers exploitatie warenhuizen ed.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector warenhuizen ed. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Warenhuizen ed

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Warenhuizen ed
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
56,36 %
Bruto marge
43,64 %
Personeelskosten
18,25 %
Afschrijvingen
3,47 %
Overig ingekochte diensten
1,62 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
0,47 %
Huisvestingskosten
7,76 %
Energiekosten
1,01 %
Kosten Communicatie
0,13 %
Overige Kosten
1,62 %
Verkoopkosten
2,43 %
Vervoerskosten
0,24 %
Bedrijfsresultaat
6,64 %
Advertentie: