Branchecijfers Winkels in doe-het-zelfartikelen

Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van winkels in doe-het-zelfartikelen.

Sector informatie winkels in doe-het-zelfartikelen

Branchecijfers exploitatie winkels in doe-het-zelfartikelen

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor winkels in doe-het-zelfartikelen. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector winkels in doe-het-zelfartikelen worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. voor de laatst beschikbare cijfers inclusief 7 jaar trend: download hier het Excel rapport voor >300 sectoren (EUR 9,95 excl. btw). Deze bedrijfstak behoort tot de sector Winkels in overige huishoudwaren.Ook voor deze sector treft u de algemene exploitatie gegevens aan op deze website.

Gemiddeld bedrijfsresultaat winkels in doe-het-zelfartikelen: 5,97%

Als eerste valt op dat in de sector winkels in doe-het-zelfartikelen een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 5,97 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 5,97 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 94,03% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 60,59%. U kunt de sector winkels in doe-het-zelfartikelen vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie winkels in doe-het-zelfartikelen.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector winkels in doe-het-zelfartikelen. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Winkels in doe-het-zelfartikelen

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Winkels in doe-het-zelfartikelen
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
60,59 %
Bruto marge
39,41 %
Personeelskosten
15,02 %
Afschrijvingen
2,67 %
Overig ingekochte diensten
1,02 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
0,49 %
Huisvestingskosten
5,47 %
Energiekosten
1,04 %
Kosten Communicatie
0,35 %
Overige Kosten
3,00 %
Verkoopkosten
3,54 %
Vervoerskosten
0,83 %
Bedrijfsresultaat
5,97 %
Advertentie: