Branchecijfers Winkels in overige artikelen

Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van winkels in overige artikelen.

Sector informatie winkels in overige artikelen

Branchecijfers exploitatie winkels in overige artikelen

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor winkels in overige artikelen. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector winkels in overige artikelen worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. voor de laatst beschikbare cijfers inclusief 7 jaar trend: download hier het Excel rapport voor >300 sectoren (EUR 9,95 excl. btw). Deze bedrijfstak behoort tot de sector Detailhandel (niet in auto's).Ook voor deze sector treft u de algemene exploitatie gegevens aan op deze website.

Gemiddeld bedrijfsresultaat winkels in overige artikelen: 7,01%

Als eerste valt op dat in de sector winkels in overige artikelen een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 7,01 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 7,01 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 92,99% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 57,74%. U kunt de sector winkels in overige artikelen vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie winkels in overige artikelen.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector winkels in overige artikelen. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Winkels in overige artikelen

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Winkels in overige artikelen
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
57,74 %
Bruto marge
42,26 %
Personeelskosten
16,29 %
Afschrijvingen
3,04 %
Overig ingekochte diensten
1,32 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
0,39 %
Huisvestingskosten
7,15 %
Energiekosten
0,95 %
Kosten Communicatie
0,42 %
Overige Kosten
2,58 %
Verkoopkosten
2,44 %
Vervoerskosten
0,67 %
Bedrijfsresultaat
7,01 %
Advertentie: